[if IE]>

IMPACT LAB

לאתר

MAKING THINGS. CREATING IMPACT

 

impact labs היא חברה בע"מ אשר השיקה סביבת עבודה עיסקית,

וקרקע חדשנית לפיתוח מוצרים פיזיים לחברות, יזמים ואנשים פרטים

impact labs פועל בשיתוף פעולה עם WeWork

ומהנדסים, במטרה לפתח פתרונות לאתגרים היומיומיים שלהם ולהשפיע לטובה על 250 מיליון אנשים ברחבי העולם

,ועם שותפים רבים נוספים ומאפשרת הורדת חסמים לקהילת החומרה בישראל. אנו יושבים בחלל של 1000 מ"ר

ותשתית ענפה לחדשנות high end המאפשר גישה ותמיכה לטכנולוגיית

לחצו על כפתור הפליי להתחלה של הסיור במעבדה  ↓

IMPACT LAB

רחוב הפלך 7 תל אביב יפו